fredag, september 02, 2016

Värnplikten på väg tillbaka - övergången till en yrkesarmé var ett gigantiskt misstag

En ny utredning föreslår att värnplikten återinförs. Vilket nu verkar ha brett parlamentariskt stöd. Det var väntat. Beslutet av avskaffa värnplikten har skadat Sverige på flera olika sätt. Dels har omställningen i sig kostat skattebetalarna enorma summor. Utan att leverera försvarsförmåga. Det yrkesförsvar som skulle komma i det gamla värnpliktsbaserade försvaret är kort sagt ett misslyckande. Omställningen från efterkrigstidens försvarsindustriella koloss var i och för sig nödvändigt. Problemet var att barnet kastades ut med barnvattnet. Försvaret har i Sverige haft en bred medborgerlig förankring just genom värnplikten. Nu sällade sig Sverige till de länder som skulle bygga upp en yrkesarmé. En principiellt sett mycket tveksam modell. Vilket historien ger många vittnesbörd om. Att beslutet fattades med några få rösters övervikt i riksdagen gör saken än mer upprörande. Den här typen av för landet avgörande säkerhetspolitiska betydelsefulla beslut bör fattas med brett stöd i riksdagen. Ett skäl till detta var att borgerligheten under Fredrik Reinfeldt satte en ära i att utnyttja blockpolitiken och alliansens makt för att sidsteppa oppositionen i alla lägen. Kanske var det också fråga om en osynlig allians mellan gamla libertarianer (som Anders Borg) inom högern kombinerad med den historiska motviljan mot försvaret inom vänstern och de gröna? Det finns på sina håll en instinktiv motvilja mot plikt i alla dess former. Många trodde väl också att det relativa säkerhetspolitiska lugn som rådde efter murens fall skulle vara för evigt. Och att vi därför kunde krympa vårt försvar. Och sedan var det nog många som trodde att statens kunde spara stora belopp. Vilket var en illusion. Att Sverige på så undermåliga grunder kunde genomföra ett sådant här skifte är i sig oroande. Detta var kort sagt ett gigantiskt historisk misstag som bär Fredrik Reinfeldts signatur. Efter några få år lär Sverige byta modell igen! Nu behöver debatten breddas. Det kommer att bli svårt att motivera att ett fåtal ungdomar tvingas att göra militärtjänst och andra inte. För något år sedan var vi en grupp som inom Arena Idé presenterade några idéer om en medborgartjänst där värnplikt skulle kunna vara en del. Förslaget om värnplikt lär snart klubbas. Nästa steg borde vara att utreda även frågan om en medborgartjänst, som vi föreslog i den här rapporten: http://www.arenaide.se/rapporter/go%CC%88r-din-plikt-kra%CC%88v-din-ra%CC%88tt-en-utredning-om-medborgartja%CC%88nst/