måndag, augusti 15, 2011

Dagordningen för extrakongressen 1981

Dagordning SSU-kongressen 1981 som snart återupptages

§ 1
Ombuden samlas å Bommersviks kursgård. Gamla konflikter ska redas ut; men låt ”Let bygones be bygones”.
Medhavda alkoholdrycker beslagtages. Kongressbeslutet om alkoholförbund på förbundsskolan måste respekteras.
§ 2
Chefen för arbetarrörelsens arkiv Lars Ilshammar redogör för det aktuella forskningsläget beträffande SSU-kongressen 1981.
Sömnforskningen har i kongressen 1981 funnit ett underlag för en unik pilotstudie. Sambandet mellan sömnbrist och bristande politiskt omdöme är föremål för fortlöpande utredning och växande intresse.
Beträffande SSU-kongressens själva avslutning är forskningen delad i två skolor. Det anses numera belagt att kongressen inte avslutades på ett riktigt sätt, bandupptagningar visar att klubban aldrig dunkades i bordet.
Den ena skolan hävdar att detta beror på att kongressordförande Bo Ringholm helt enkelt somnade. Den andra skolan menar att han på grund av politisk utmattning och allmän förvåning gällande ungdomens politiska omognad tappade kontrollen över nämnda klubba och i stället slog sig själv på sitt högra knä. Under ett vittnesseminarium har framkommit att nämnde Ringholms idrottsutövning alltsedan dess allvarligt hämmats därav.
§ 3
Med anledning av det aktuella forskningsläget återupptages kongressen. Allt ska nu en gång för alla redas ut.
§ 4
Val av dechargeutskott. De gångna 30 åren gås igenom. Votering. Därefter sång: Det blir bättre och bättre dag för dag.
§ 5
Val av mötesordförande och rösträknare. Votering. Rösträkning.
§ 6
Närvarande ombud ger sig till känna. Votering. Rösträknarna inleder sitt arbete. Gör ett överslag beträffande förekomsten av gråa hår. Det bästa med ungdomen är att den går över.
§ 7
Jan Nygren och Bo Bernhardsson, allmänt kända som Janne och Bosse, anländer. Applåder. Jubel i busken. J och B intervjuas om före, under och efter. Vare det helt enkelt ”samarbete under konflikt” eller ”motsatsernas enhet”?
§ 8
Även på PV-ns tid (det vill säga den gamla hederliga tiden) kunde socialdemokrater bråka. Var det bättre bråk förr? Ingvar Carlsson och Bengt Göransson vittnar om det ljuva 1950-talet då ideologierna var döda och socialdemokratin stark – och om vad som verkligen hände på SSU-kongressen 1955.
§ 9
Ingvar Carlsson avslöjar nu allt om den dåvarande partiledningens syn på SSU-kongressen 1981. Högläsning ur SAPs verkställande utskotts protokoll 1981. Andakt med utrymme för gudomliga senkomna insikter.
§ 10
Absent Friends. Några ord om kamrater som försvunnit på vägen. En tyst minut.
§ 11
Uteslutna medlemmar rehabiliteras. Vi får en inblick i den trotskistiska infiltrationens inre arbete. Frågan ställes om avbön verkligen skett och återinträde kan beviljas.
§ 12
Klargörande plenadebatt. Vad var det vi bråkade om? Egentligen? Och varför?
§ 13
Kottplockning inomhus: Tak över huvudet och en rejäl arbetsinsats.
§ 14
Kulturell retro. Trubadurerna och klubbgängen återvänder från historien. Allsång. Alla tillsammans.
Däremot vidimeras beslutet att inte uppföra Antigone. Då samtliga ombud nu något mer ruggslitna men framför allt så mycket äldre och klokare till sist identifierar sig med maktens Kreon. Däremot medges att Widar Andersson berättar om pjäsen.
§ 15
Vad har vi lär oss sedan 1981? Utrymme för bot och bättring.
§ 16
Fotboll. Dom där uppe (förbundsledningen) mot dom där nere (gräsrötterna). Domare Bo Ringholm. Medtager ordförandeklubba. Alla införskaffar benskydd.
§ 17
Beslut fattas om att (tillfälligt) inhibera tidigare beslut om spritförbud på Bommersvik. Sprit återutdelas enligt klassisk socialdemokratisk fördelningspolitisk modell. Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.
§ 18
Därefter kan den inställda festen (1981) äntligen genomföras. Och hela denna historia en gång för alla läggas till handlingarna. Sång: Oss alla unga.
§ 19
SSU efter oss. Bokslut. Var ungdomen helt enkelt bättre på vår tid?
§ 20
Socialdemokratin i dag. Utrymme för optimistiska realister.
§ 21
Alf Henriksson skriver i sin svenska historia att vid pass år 1060 ska två kronpretendenter som båda hette Erik (Östros och Österberg?) ha slagits om väldet och dödat varann, ”varpå en tredje som hette Håkan Röde uppträdde på scenen och lyckades göra sig till konung”.
Partiordförande Håkan Juholt uppträder på scenen.
§ 22
Dechargeutskottet lägger fram sin rapport. Rubrik: ”Det var bättre för. Ju förr desto bättre.”
§ 23
Bo Ringholm väckes. Slår klubban i bordet. Applåder.
§ 24
Kongressen kan äntligen och sist och slutligen avslutas.
§ 25
Internationalen. Till alla lycka bär.