onsdag, mars 04, 2015

Frihandelsbloggens tonläge

Frihandelsbloggen har reagerat på en ledare om Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan USA och EU jag skrivit på Dagens Arena. Den anonyma bloggaren frågar om jag begått moralisk eller intellektuell kollaps. Det höga tonläget är intressant men talande. Jag vet inte vem som står bakom bloggen.
Vad jag vänder mej mot i de pågående förhandlingarna om TTIP och ISDS (investeringsskyddet) är inrättandet av en internationell skiljedomstol som ska avgöra om företag ska kunna få skadestånd för gjorda investeringar. Den möjligheten finns redan i dag. Det är därför Vattenfall har stämt tyska staten efter beslutet om att avveckla kärnkraften. Det är rimligt att Vattenfall ska kunna få en kompensation av tyska staten. Vilket Vattenfall kommer att få.
Jag menar att det finns stora demokratiska risker att överföra den här juridiska makten till övernationell nivå. Vi vet ännu inte vad ett avtal kommer att innebära och innehålla. Det är därför vi behöver en diskussion om avtalet redan nu. Men att döma av vad som sipprat ut är det demokratiskt mycket problematiskt och riskerar att skapa ett legalt utrymme för storföretagen som begränsar demokratins manöverutrymme.
Det finns säkert de som är motståndare till frihandel av princip. Det är inte jag. Däremot anser jag att en övernationell skiljedomstol är djupt problematiskt. Inte minst eftersom den legala möjlighet till skadestånd redan existerar.
Det går att hålla två tankar i huvudet på en gång. Men inte på frihandelsbloggen.