tisdag, september 15, 2015

Show me a hero

Det tar lite tid innan man kommer in i nya HBO-serien "Show me a hero". Historien åter sig in i en steg för steg. Som verklighetens politiska dynamik. För det här är en dramatisering av verkliga händelser. Det är påfallande att många av de mest intressanta filmerna och tv-serierna i dag är verklighetsbaserad. Den handlar på ytan om bostadspolitik. Men i grunden om klass och rasmotsättningar i Yonkers. Startpunkten är när staden på laglig väg tvingas bygga allmännyttiga bostäder i ett vitt områden. Detta är en berättelse om politiken tillkortakommanden. Och det pris enskilda personer får betala. Den är i sin tillbakablick sorglig. Men med några enskilda hoppfulla inslag.