tisdag, juni 28, 2016

Bästa introt till höstens amerikanska presidentval

Martin Gelins tredje bok om amerikansk politik cementerar hans position som vår tids bästa svenska ciceron till amerikansk politik. Gelins "Den längsta kampen. Hillary Clintons väg till makten" handlar på sitt sätt om Clintons personliga politiska resa. Såväl hennes beundransvärda ihärdighet som hennes politiska hållningslöshet. Men framföra allt är det en bok som berättar om att den politiska agendan har förändrats i USA. En ny och radikalare politisk vänster tar form. Som Clinton nu försöker dra till sig. I bevakningen av USA den senaste tiden ligger mycket fokus på den motreaktion som denna radikalisering ger upphov till. Donald Trump. Men inte så mycket om demokraternas långsamma vänstersväng. Gelin berättar den historien på både längden och tvären. Läsvärt. För alla oss som kommer att följa hösten amerikanska vägval med stor bävan.

tisdag, juni 21, 2016

Brasiliens historia

Under våren har jag följt den politiska krisen i Brasilien som resulterade i att Dilma Rousseff fick träda tillbaka som president. Med stigande obehag. Parallellt har jag läst Dag Retsös "Brasiliens historia". Boken är utgiven av Historiska media. Förlaget gör verkligen en kulturgärning med sin utgivning. Det är kanske inte böcker som hamnar på DNs kritikerlista. Men böcker som denna fyller verkligen en ett tomrum. Den berättar en viktig historia som dom stora förlagen inte riktigt mäktar med. Det som slår mej under läsningen är att många av Brasiliens problem är rotade i landets koloniala historia. Eller som Retsö formulerar det skapades tidigt informella nätverk bortom kolonialmaktens kontroll: ”I den den här typen av inofficiella kontrakt utvecklade sig snart det sociala system med patron-klientförhållanden och komplicerade nätverk av lojalitet, underdånighet och makt som brukar kallas klientalism”. Man fastnar förstås gärna för detaljer som rör exempelvis den finländska koloni som kallades ”Brasilianska Finland". Eller för den delen historien om de svenskar som i slutet av 1800-talet och före första världskriget, ofta arbetarfamiljer från norra Sverige som bosatte sig i södra Brasilien. När jag var i Porto Alegre för ett antal år sedan nämnde någon att det fanns ett område i staden som fortfarande kallades svenskarnas områden. Ingen har överblick över deras historia. För som Stefan Zweig formulerade sig 1941: ”En fullständig överblick är omöjlig i ett land som ännu inte helt överblickar sig självt”. "Brasiliens historia" bidrar till ett slags överblick ändå.