fredag, april 10, 2015

Slutspel

Becketts "Slutspel" på Stockholms stadsteatern är ännu ett litet mästerverk signerat Tommy Berggren. Men några skådespelare i hans numera närmast permanenta stall: Ingvar Hirdwall, Peter Andersson, Lars Lind och Anita Ekström. Det är en pjäs om några människor som framlever sina dagar i livets mörker i en bunker eller kanske ett skyddsrum. Ett spel om livets slut. Under jord. Kanske har ett atomvapenkrig utkämpats. När pjäsen sattes upp på Göteborgs stadsteater 1958 fick den läggas ner efter några få föreställningar. Den sista hade fyra personer i publiken. Lika många som på scenen. Varav hälften ska ha gått i pausen.
Den risken föreligger inte 2015 på Stockholms stadsteater. Även om det var några som gick i pausen när jag såg den. Peter Andersson och Lars Lind får fritt utlopp för det slags absurdistiska komik som trots allt gör tanken på förgängligheten och undergången lite mindre outhärdlig. Och ändå. Slutspel går bara april månad ut. Och det är fortfarande många platser lediga...

tisdag, april 07, 2015

Några sakliga upplysningar med anledning av Rebecca Weidmo Uvells blogg


Rebecca Weidmo Uvell har lagt upp ett långt inlägg på sin blogg där hon ”granskar” Arenagruppen. Här några sakliga upplysningar och tillrättalägganden.
Uvell hävdar att vi skulle ha skatteplanerat och undanhållit skatt genom koncernbidrag från bokförlaget Atlas. Detta stämmer inte. Hon glömmer att bidraget förstås dyker upp i moderbolaget Politikens och idéernas Arena i Stockholm AB och att vi där betalade skatt.
Anledningen till att vi har olika bolag är att vi bedriver olika verksamheter och att det därför är ekonomisk rationellt att ha ett tydligt resultatansvar. Men alla bolag har samma ägare nämligen Arena ideell förening.
Vi hade förstås kunnat bedriva verksamheten i ett enda bolag. Den sammanlagda bolagsskatten hade blivit exakt lika hög med en sådan modell. Periodiseringsfonder och koncernbidrag är en självklar del av en ekonomisk verksamhet. Vi skiljer oss från många privata företag eftersom vi ägs av en ideell förening. Det innebär att alla överskott stannar i Arenagruppen.
När det gäller arvodena i boken ”Skitliv” hänvisar Uvell till en artikel i Expressen. Vad gäller medverkan i antologier följer vi författarförbundets avtal. Trycket av boken Skitliv sköttes via en tryckpool där kollektivavtal och justa villkor var ett krav. När det uppdagades att så inte var fallet fattade vi beslut om att tryck om boken på ett tryckeri med kollektivavtal.
Uvell ifrågasätter om vi har kollektivavtal. Hon har kontaktat Journalistförbundet. Hon ska också ha mejlat någon på Dagens Arena utan att få svar. Ingen här på Arenagruppen har dock nåtts av ett sådant mejl från Weidmo Uvell. Arenagruppen har kollektivavtal med fackförbundet Unionen.
Uvell menar vidare att vi har flera anställda som permanent avlönas via f-skatteavtal. Detta stämmer inte. Möjligen beror det på ett missförstånd. Alla som har anställning uppbär lön i enlighet med kollektivavtal efter lokala förhandlingar med fackklubben på arbetsplatsen. Några personer har deltidsanställningar och har f-skattsedel för sina övriga intäkter. En annan har på egen begäran varit deltidstjänstledig på egen begäran för frilansuppdrag. Flera av de som skriver ledare på Dagens Arena är inte anställda på Arenagruppen utan är frilansare. Några har sedan länge egen frilansverksamhet. Andra har anställning på andra håll, en är chefredaktör för en annan tidning och en annan är rektor och skriver när tillfälle ges.
Arenagruppen är en partipolitisk partipolitiskt obunden. Precis som i många andra styrelser har vi styrelsemedlemmar som tidigare varit eller är politiskt aktiva. Utgångspunkten är vår värdegrund där det framgår att vi utgår från en ”radikal och progressiv syn på samhället” och våra värderingar: demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa.