onsdag, maj 02, 2012

Nyliberalismen inför verkligheten

I lördags intervjuade Rolf Gustavsson den förre socialdemokratiske partiledare Ingvar Carlsson i Svenska Dagbladet. En mycket läsvärd intervju. Jag tror att Carlsson i grunden har rätt förhållningssätt. Dels är han optimistisk och nyfiken på sin samtiden. Han framhåller att vi lever i en spännande tid. Dessutom har han ett politiskt förhållningssätt och förutspår att politiken kommer att få en större roll på marknadens bekostnad i framtiden. Man skulle önska att en och annan i dag aktiv politiker vågade vara lika visionär.
I söndags påminde Rolf Gustavsson i en krönika om Carlssons gamla "bibel", Nils Karlebys "Socialismen inför verkligheten" som gavs ut postumt 1926. Det är en på många sätt fortfarande aktuell bok som la ett slags teoretisk grund för pragmatismen och reformismen. Den mer dogmatiska tolkningen av marxismen övergavs. Och mer fokus las på ägandets funktioner snarare än själva äganderätten.
I dag är det borgerligheten som behöver göra upp med sin dogmatism, övertron på marknaden och nyliberalismen. Eller som Ingvar Carlsson uttrycker det:
"Dagens borgerliga partier har fastnat i samma fålla, men på motsatt sätt. Allt som kan säljas ut skall säljas ut. Apotek, bilprovning, hyreshus, SJ och så vidare. Därför är det i dag borgerligheten som skulle behöva finna sin egen Nils Karleby för att frigöra sig från den ideologiska fastlåsningen."
Vi väntar på att någon på den borgerliga kanten ger ut en bok med titeln "Nyliberalismen inför verkligheten". Och det är hög tid att återutge "Socialismen inför verkligheten".