onsdag, mars 21, 2007

Agenda 2010+

Efter valet 2006 styrs Sverige av en borgerlig allians. Den politiska scenen har förvandlats, ja den politiska geografin är delvis ny. Håller den socialdemokratiska hegemonin över politiken på att definitivt klinga av? De fyra borgerliga partierna framträder som ett block och håller samman på ett annat sätt än tidigare, åtminstone hittills. De tre förlorande partierna på andra kanten söker sig nu en ny roll.
Dagordningsmakten har därmed förskjutits i vårt land. Arbetsmarknadspolitiken är det tydligaste område som Reinfeldts moderater har prioriterat för att förvandla den ”svenska modellen”. Den hårdare arbetslinjen och en ökad press på de fackliga organisationerna är redskap för att ändra maktbalansen i arbetslivet. Inom skolpolitiken bedriver Jan Björklund någon form av krigföring mot en imaginär ”flumskola”. Ett annat centralt ideologiskt fält.
Eftersom medierna har en strukturell obalans speglas regimskiftet också i makten över dagordningen i medierna. Antalet opinions- och ledarsidor som principiellt stödjer alliansen är ofantligt många fler än de som inte gör det. Kent Asp har också visat att bland de journalister som skriver om ekonomi och politik finns i dag en borgerlig övervikt. Trots alla seglevade myter om medievänsterns kvardröjande dominans.
Allt detta betyder att en opinionsbildande organisation som Arenagruppen har en särskilt viktig uppgift i detta nya politiska läge. Arenagruppen arbetar utifrån radikala och progressiva värderingar. Men vi ska också försöka bidra till kunskaps- och idébildningen för att formulera en radikal agenda inför nästa decennium.
Inom kort startar vår tankesmedja Agora ett viktigt projekt som fått namnet ”Agenda 2010+”. Projektet kommer att belysa olika aspekter som kan utgöra en grundstruktur i framtidens radikala projekt. Det finns en rad olika frågor som det finns skäl att öppet och nyfiket belysa.
• Samarbete.
Den borgerliga alliansen har gjort blockpolitiken mer fast än på mycket länge. Finns förutsättningar för ett mer grundläggande samarbete mellan de tre oppositionspartierna? Vilka är de principiella och kulturella skillnaderna mellan partierna? Var finns dialogen?
• Sverige är ett invandrarland.
12 procent av svenskarna är födda utomlands. Detta är en grundläggande insikt som vi måste bära med oss; Sverige på 2000-talet är förvandlat land. Strategier för att bekämpa diskriminering och utanförskap måste stå högt upp på dagordningen.
• Sverigedemokraterna.
Det främlingsfientliga Sverigedemokraterna står på randen till Sveriges riksdag. Det är dags att kartlägga detta fenomen på djupet och formulera motstrategier inför nästa val. I grunden är det en vit reaktion på det mångkulturella samhället som får näring av ett utbrett politikerförakt.
• Staden.
Oppositionspartierna är svaga i de stora städerna och i synnerhet i Stockholm. Vad beror detta på? Detta förhållande är inte givet. I många europeiska städer dominerar vänstern. Varför inte i Sverige. Det är hög tid för vänstern att bli urban!
• Välfärdspolitiken.
Välfärdspolitiken har traditionellt varit vänsterns hjärtefråga. Samtidigt har välfärdssystemen förvandlats radikalt de senaste decennierna. Den offentliga sektorn har blivit mer individualiserad och konkurrensutsatt, även under socialdemokratiska regeringar. Hur ser strategierna ut bortom den högstämda retoriken?
• Jobben och ekonomin.
Alliansen vann valet på arbetslöshetsfrågan. Det är dags att återerövra denna fråga. Det handlar om att återta borgerlighetens orättmätiga dominans över frågor som rör företagande och entreprenörskap. Ekonomi och arbete ska vara vänsterns hemmaarena.
• Klimatfrågan.
Vår tids ödesfråga kräver politiska strategier för ett globalt ansvarstagande. Borgerligheten har hittills ägnat sig åt förnekande eller allmänt tal om att marknadsekonomin löser problemen (liksom alla andra problem). Men hela detta frågekomplex kräver politik såväl nationellt som internationellt.
• Förnya partiernas arbetsformer.
Partiernas kräftgång måste brytas. De måste bli friare associationer av medborgare som intresserar sig för samhällsfrågor. Öppnare möten och verksamhetsformer kan vara ett inslag.
• Internationalismen.
Förra valrörelsen var i huvudsak nationell. Detta gynnade alliansen. Vänstern har tappat sitt internationalistiska arv. Vänsterpartiet och miljöpartiet har hakat upp sig på motståndet mot EU. Socialdemokratin glömt arvet från Olof Palme.
• Makten över dagordningen.
Övergripande rör allt detta kampen om dagordningen, om kunskaps-, idé och opinionsbildning. Den måste bygga på intresse och nyfikenhet för nya kunskaper och erfarenheter. Den som redan tror att han eller hon vet allting kommer aldrig att kunna lära sig något. Det gäller särskilt partier som befinner sig i opposition.
Detta är några av de frågor som vi kommer att beröra i ”Agenda 2010+”. Projektet kommer att sätta sin prägel på Arenagruppen under de kommande åren, inte minst tankesmedjan Agora som under dess chef Anna Thoursie driver och samordnar projektet.
Välkommen att delta i detta viktiga arbete!

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej!

Jag har under en längre tid pläderat för att SAP borde ha
fler öppna möten (ej medlemskrav), det handlar om att vårda och värna sympatisörerna. Väljare är mer lätt rörliga jämfört med tjugo- tretti år sedan. Köper in hela koncepet. SAP har cirka 125.000 medlemmar i riket, före 90-tals krisen drygt 200000 medlemmar.

Varför är (s) så svaga i Stockholm?
Förslag inbjud Göran Johnsson från Göteborg att komma till ABF-huset, Sveavägen 41, låt honom berätta.
Jag kommer gärna till sådant möte.
Jag ser fram emot Agoras projekt.

Hälsningar
Rustan Rydman

9:27 em  
Blogger Håkan A Bengtsson said...

Vi hoppas att Agoras projekt ska kunna bidra till en vitaliserad debatt inom oppositionen. Något som känns mycket angeläget.

2:02 em  
Blogger jimpan said...

Spännande! (Lustigt sammanträffande: agenda2010.wordpress.com)

6:24 em  
Blogger Håkan A Bengtsson said...

Ja, det finns nog rätt många Agenda 2010 därute. Gerhard Schröder hade en Agenda 2010. Och nu har CDU något som heter Agenda 2010+. Så vi har en del att konkurrera med.

11:02 fm  
Anonymous Anonym said...

視訊美女,視訊做愛,正妹牆,美女交友,女人,美女,寫真,遊戲,微風,微風,台灣論壇,論壇,plus,論壇,維克斯,情色論壇,性愛,性感,校園,正妹,AV,女優,SEX,走光,a片,免費,A漫,h漫,漫畫,免費,網站,遊戲,文學,遊戲,色情,影片,色教館,色色網,色遊戲,自拍,尋人,偵探,偵探社,徵才,澤井芽衣,衣櫥,內衣品牌,曬衣架,西田麻衣,魔衣盒子,麻將,遊戲,薰衣草,洗衣店,內衣,賴布衣,遊戲,哺乳衣,卯月麻衣,成衣工廠,內衣,月眉,字典,育達,字典,教育大學,緯來,教育局,教育局,育達

4:33 em  

Skicka en kommentar

<< Home