fredag, november 24, 2006

Viktig debatt om frivilligarbete

Häromdagen ledde jag i ett seminarium om frivilligarbete på SKTF. Utgångspunkten var en bok som Arenagruppen gett ut tillsammans med SKTF av Hans Nordén med titeln "Fri och villig. Frivilligarbete i välfärdslandet.
I seminariet deltog bland andra Mona Sahlin, moderata skolborgarrådet Ulf Kristersson och SKFTs ordförande Eva Nordmark. Boken och seminariet illustrerar flera saker. Volontärverksamhet eller frivilligarbete är ett ökande fenomen inom olika delar av det som tidigare uppfattades som en del av det offentliga ansvaret. Det finns flera skäl till detta. Ett är ideologiskt. Inställningen till frivilligarbete är i dag en annan än under efterkrigstiden då välfärdsstaten byggdes upp. Det finns också ekonomiska orsaker. Finansieringen är problematisk eftersom tjänsteproduktion tenderar att bli dyrare än varuproduktion, särskilt gäller detta social omvårdnad som kräver människor som gör jobbet. Samtidigt ökar vårt behov av gemensamma insatser liksom våra krav på det offentliga. En annan faktor är att antalet äldre ökar.
Men det finns också en ideologisk konflikt mellan höger och vänster inbäddad i hela den här problematiken. En samlad politisk ståndpunkt finns inte. Arbetarrörelsen är på det hela taget kluven i denna fråga. Det blir lite som det blir. Därför är debatten nödvändig. Boken "Fri och villig" är en bra utgångspunkt.

3 Comments:

Blogger Anna, Fair and True said...

Dock har de som är involverade i den ideella sektorn i Sverige länge bestått av över 60 % frivilliga (jmf Storbritannien där merparten är anställda). Men som du säger ökar andelen som arbetar (betalt eller obetalt) inom det som är vård och social omsorg.

8:49 em  
Blogger Håkan A Bengtsson said...

Ja, och här förs också en intressant diskussion. Ska frivilligarbetet organiseras som ett kontrakt mellan den offentliga sektorn och det civila samhället och dess folkrörelser? Det är nog en modell som ganska många i Sverige tycker ligger i linje med vad som uppfattas som den svenska modellen.
Eller ska det civila samhället leva sitt eget liv och den offentliga sektorn rekrytera volontärer på egen hand. I Kanada är detta ett etablerat faktum.
I båda fallen blir frågan om arvodering intressant. Och här finns också en konfliktyta med den anställda personalens roll.

10:15 fm  
Anonymous Anonym said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

8:22 em  

Skicka en kommentar

<< Home