måndag, november 19, 2012

Den goda människan i Sezuan

Ser Brechts "Den goda människan i Sezuan" på Dramaten. En på många sätt symbolisk uppsättning. Efter finanskraschen 2008 och den aktuella eurokrisen är det som om kapitalismkritiken tycks återuppstå. Även på den "kungliga" scenen. Och den är brännande aktuell trots att den skrevs för sjuttio år sedan.
I grunden är detta en pjäs om när den personliga moralen krockar med den samhälleliga ekonomiska logiken. När huvudpersonen den godhjärtade Shen Te följer sina goda intentioner låter hon sig utnyttjas av omgivningen. Och hennes Tobaksaffär står snart på ruinens brant. Men i gestalt av manliga Shui Ta är hon effektiv och hänsynslös. Affärerna går bra. Ja, allt bättre.
Frågan är "går det att vara god i dagens samhälle?"
Den är evig och än mer uppenbar i dagens globala ekonomin. Den amerikanske ekonomen och tidigare arbetsmarknadsminister Robert Reich talar om att dilemmat i dagens värld kan beskrivas som att spänningen finns mellan två hjärnhalvor. Den ena tänker i termer av att vi som anställda vill ha bra löner och villkor. Dem andra vill ha billiga varor, vilket ofta leder till just långa löner och sämre arbetsvillkor.
Man kan beskriva det så här. Vi vill gärna handla fair trade varor och ekologiskt skonsamma produkter. Men vi köper ofta det billigaste alternativet. Vi vill att de som jobbar i flyget ska ha vettiga villkor, men många reser ändå med Ryan Air.
I grunden är den politiska uppgiften att skapa utrymme för oss människor att vara goda. Brecht föreställde sig nog en kommunistisk utopi där den här konflikten inte längre fanns. I väntan på den får vi arbeta för att göra det önskvärda mer möjligt att realisera.