tisdag, november 06, 2012

Den amerikanska högern

I dag när det amerikanska valet avgörs, skriver Martin Gelin, i Dagens Nyheter om pengarnas makt i politiken. Men också om alla åtgärder som framför allt republikanerna vidtagit för att förhindra amerikaner från att rösta i dag. Vi kommer under dagen få många rapporter om att väljare fått köa i timmar för att kunna utöva sin medborgerliga rättighet. Det mest upprörande i Martin Gelins bok "Den amerikanska högern" är för övrigt just när han beskriver republikanernas alla åtgärder som försvårar för fattiga och minoriteter att rösta. Det hela är förstås maktstrategi. De gör vad de kan för att minska demokraternas väljarstöd.

Men det finns också en filosofisk skiljelinje mellan högern och vänstern förborgad i denna konflikt. En hel del på högerkanten anser att det inte är något större problem om valdeltagandet är lågt. Ett vanligt argument är att hälsan tiger still. Om människor inte röstar så är det ett uttryck för att de är nöjda med sin situation. Något som motsägs av att de med lägst inkomster röstar i mindre utsträckning än höginkomsttagarna. Men Gelin beskriver i sin bok också att delar av högern aktivt vill förhindra vissa medborgare från att rösta. Genom att röstlokaler i fattiga områden läggs ner. Möjligheterna att förtidsrösta har beskurits. Det ställs nya krav på legitimation. Brottslingar har fråntagits sin rösträtt. I grunden anser delar av den amerikanska högern att fattiga (bidragstagare), minoriteter, brottsbelastade och färgade inte ska rösta eftersom de inte representerar det "riktiga" USA.

Och så röstar de demokratiskt!