måndag, augusti 25, 2014

"Vi är flyktingar från vår barndom"

"Vi är alla flyktingar från vår barndom. Och därför vänder vi oss, bland annat, till berättelserna. Att skriva en berättelse, att läsa en berättelse, är att vara på flykt från flyktingtillståndet. De som skriver och de som läser söker en lösning på problemet med att tiden går, att de som läser söker en lösning på problemet att tider går, att de som har försvunnit är försvunna och de som ska försvinna, det vill säga värdena en av oss, försvinner. För det fanns ett ögonblick då allt var möjligt. Och det kommer ett ögonblick då ingenting är möjligt. Men däremellan kan vi skapa."

Mosin Hamid i "Så blir du snuskigt rik i det snabbväxande Asien."