söndag, september 22, 2013

Vem tar vem efter dagens tyska val?

Tysk partipolitik är i dag en ganska brokig färgskala. Varje parti förknippas med en särskild färg.
CDU/CSU är svart. Liberalerna i FDP är gula. SPD är rött förstås. Men även Die Linke är röda, om än i en lite rödare nyans. Det pågår en kamp mellan dessa partier om vem som ska äga den röda färgen. I årets valrörelse har SPD satsat på att erövra sin röda flank både politiskt och själva fägen. Men kombinerar det röda i valkampanjen med lila för att skilja ut SPD från konkurrenterna på vänsterkanten. De gröna är, ja självfallet – gröna.
Frågan är som alltid vilka som kommer att regera med vem efter dagens val. Fortsätter den svart-gula koalitionen mellan Merkel och liberalerna. Eller blir det det rött och svart, en så kallad stor koalition mellan SPD och CDU igen? Eller kan Merkel tänka sig att göra upp med miljöpartiet - grönt och svart i förening?
Det senare förefaller svårt att tänka sig efter årets valrörelse då de gröna dessutom förmodligen kommer att backa. Röd-grönt kommer förmodligen inte att nå en majoritet den här gången även om det var utgångspunkten för de båda partierna. En så kallad Jamaicakoalition mellan CDU, FDP och de gröna förefaller också svår att tänka sig. De gröna och de gula är i hög grad varandras motsatser, men konkurrerar också om samma slags väljare.
Röd-röd-grönt, alltså en koalition med Die Linke utesluts av SPD och de Gröna, av olika politiska och historiska skäl.
En så kallad Ampel- eller trafikljuskoalition mellan SPD, FDP och de gröna är också svår att föreställa sig. FDP är på sätt Tysklands enda nyliberala parti.
Så vad återstår? Och hur kommer det att gå?
Alternativ ett är att Merkel och FDP trots allt får en majoritet och regerar vidare i fyra år till. Det är inte omöjligt. Om inte är nog en stor koalition mellan CDU och SPD mest trolig. Även om det skulle vara ett mardrömsscenario för socialdemokraterna. Partiet förlorade många väljare förra gången det begav sig mellan 2005 och 2009. Men väljarna skulle också kunna straffa ett parti som inte tar ansvar.
Nyckeln kan mycket väl bli om det nya partiet Alternativ för Tyskland kommer in, som är helt nybildat och en smula svårt att karakterisera just av det skälet. Det är Eurokritiskt men mycket tyder på att det kan skrivas in i dagens högerpopulistiska europeiska historia. Ledningen förefaller klonad på svenska Junilistan men till partiet dras såväl högerpopulism som främlingsfientlighet under partiets Europakritisk flagga.
Om Alternativ för Tyskland (som fått färgen blå) kommer in blir det med stor säkerhet ingen majoritet för svart gult och vägen förefaller öppen för en koalition mellan motvilliga socialdemokrater och ett CDU som kan samla ett stöd som påminner om fornstora dagar.