fredag, maj 25, 2007

DNs dubbla hyckleri

Karin Rebas på DNs ledarsida har tänkt till om detta med hyckleriets irrgångar. Hon kritiserar Berit Andnor för att hon i sin tur kritiserat utnämningen av Jonas Hafström till nya ambassadör i Washington. Hafström är gammal kompis till Bildt. Utnämningen har skett på ett sekret UD-sätt. Andnor har sagt att regeringen "ägnar sig åt politiska utnämningar som aldrig förr". Rebas gör en poäng av att hennes partner Bo Bylund (s) blev Ams generaldirektör under en socialdemokratisk regering. "Slutna rekrytringsprocesser och partipolitiserade utnämningar var uppenbarligen inget problem för ett par år sedan", skriver Rebas. Allt detta kallas i rubriken i DN för ett dubbelt hyckleri.
Det verkliga hyckleriet är emellertid att de borgerliga partierna inför valet, med intensiv uppbackning från borgerliga ledarsidor, inklusive DNs fina liberala sidor, vilt och osorterat gick till storms mot den socialdemokratiska utnämningspolitiken. Den kan delvis ha varit befogad, visst. Men framför allt var den en del av den stora attacken mot Göran Persson och hans allierade. Och den var i grunden en del av ett klassiskt borgerligt motstånd mot "politiseringen", läs socialdemokratisk eller socialistiskt inflytande i samhället och över staten.
När det efter valet visade sig att den borgerliga regeringen ägnar sig åt precis samma sak som borgerligheten kritiserade socialdemokraterna för före valet kunde man förvänta sig någon form av liberal ryggrad från DNs sida. Men det visar sig i stället att udden fortsätter att riktas mot socialdemokraterna. Vad alla anade före valet framstår då som alldeles uppenbart. Över allt annat står den politiska uppgiften att bekämpa vänstern i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej!

Utrikesminister Carl Bildt brukar ha hög svansföring, tycker om att sätta journalisterna på plats.
När ekots Herman Melzer frågade Bildt om varför ambassadör utnämningen USA ej hade annonserats, då svävade utrikesministern på målet.

Hälsningar
Rustan Rydman

5:35 em  
Anonymous Anonym said...

DNs ledarsida har kritiserat regeringens utnämningspolitik vid ett flertal tillfällen - något som också stod i rebas notis...

7:02 em  
Blogger Håkan A Bengtsson said...

Ja, DN har kritiserat regeringens politik. Vilket Rebas också gjorde. Hyckleriet är emellertid knappast att en socialdemokrat nu kritiserar utnämningspolitiken. Utan att de borgerliga delvis vann valet på grund av propanda mot den socialdemokratiska utnämningspolitiken men efter valet har en egen borgerlig utnämningspolitik med samma förtecken. Detta är väl det stora hyckleriet.
Sedan tycker jag i motsats till DN att det inte borde vara så att politiker är utestängda från olika uppdrag i staten. Det är en föreställningen som bygger på att folkvalda är illegitima figurer. Medan experter och ämbetsmän har ensamrätt på staten. Detta är en borgerlig ideologi, som vill begränsa politiseringen.

10:33 fm  

Skicka en kommentar

<< Home