onsdag, juni 30, 2010

DNs politisering

Den som söker exempel på DNs politisering kan lämplingen slå upp sidan 18 i huvudtidningen tisdagen den 29 juni. Där skriver tidningens korrespondent en krönika apropå Finlands nya statsminister Mari Kiviniemi. Rubriken lyder: "Hon stod pall för vänsterns attack." Artikeln andas aversion mot socialdemokratin och den finländska vänstern. Valet av Kinviniemi var helt enkelt det "sämsta som kunde hända Socialdemokraterna". Vidare skriver Lundberg att socialdemokraterna "öppet insinuerar" att det är Samlingspartiets Jyrki Katainen som styr regeringen inte centerns nya ledare Kiviniemi: "Analysen är uppenbar: man vill så split mellan de två stora borgerliga partierna. Men om oppositionen med sin massiva bredsida trodde sig få Mari Kiviniemi i gungning hade man räknat grundligt fel." Lundbergs slutomdöme lyder: "Politiska bedömare gav henne med beröm godkänt i premiären."
Vad DN beträffar blir det med kritik underkänt.