måndag, februari 01, 2010

Lagercrantz om Moberg

Läser Olof Lagercrantz nekrolog om Vilhelm Moberg som publicerades i Dagens Nyheter den 10 augusti 1973, alltså dagen efter hans död. Den återpubliceras nu i Stockholms Stadsteaters programhäfte till Mobergs pjäs "Änkeman Jarl". En sevärd pjäs. Inte minst på grund av Ingvar Hirdvall. Alltid lysande.
Lagercrantz text är magistral. Dagen efter publicerar han en fullödig text som sammanfattar Mobergs liv och verk. Det är lätt att bli nostalgisk. Han skriver bland annat: "Han var en av de "arbetarförfattare" som vi är stolta över. Men han lät aldrig ordna in sig i någon av de organisationer som skapades av arbetarrörelsen. Han agerade alltid ensam, och människorna kände igenom honom som en människa de själva skulle vilja vara – så självständig och okuvlig. Han hade ett slags naturlig rättskänsla i släkt med den som kommer till uttryck i folksagorna. Det ekade i allt han gjorde och skrev av enkelt folks kamp mot herrar och förmyndare."
Och samtidigt finns den lite överklassiga vändningen: "han hade inte Strindbergs bredd" och han var "inte de psykologiska finessernas man" och "han var inte orginell eller subtil" eller "någon berättarkonstens pionjär".
Påmind om detta blir man mindre nostalgisk.