fredag, januari 30, 2009

The first tech president

Var på seminarium på praim pr i veckan om Andrew Sherrys och Jonas Hellmans rapport "The first tech president". Intressant. Obamas framgångsrika kampanj kommer att studeras av kampanjmakarna de närmaste åren. Många kommer att försöka kopiera orginalet. Vinnare brukar sätta scenen för efterföljarna. I början av 1990-talet drömde politikerna om att kunna passera de etablerade medierna och kommunicera direkt med väljarna. Med sina 13 miljoner mailadresser har Obama skapat en egen kanal till sina anhängare. Frågan är om han kan hålla den vid liv även som president. Men kampanjen var också unik genom att den med modern teknik lyckades knyta ihop människor som ville organisera sig, och på sätt och vis återuppfann den politiska aktivismen. Aldrig tidigare har lika många varit aktiva i en amerikansk valkampanj. Samtidigt lyckades Obama (precis som föregångaren Howard Dean i primärvalet 2004) skapa en revolution vad gäller ekonomisk finansiering. Det var mängden av små bidragsgivare som gav Obamas ekonomiska försprång gentemot John McCain. Storföretagens dominans över amerikansk politik kanske håller på att brytas. Till detta kommer en tro på teknikens demokratiska möjligheter och en föreställning om ökad öppenhet: kontroll är en illusion i det moderna informationssamhället. Kanske är Obama "The first tech president". Frågan är vem eller vilka som låter sin inspireras här i Sverige.