onsdag, januari 21, 2009

Bildt förminskar Obama

Lyssnade på moderata utrikesministern Carl Bildt i Rakt på med KG Bergström i SVT igår. Bildt frågades ut om den nye presidenten Barack Obama. Bildt och Obama kommer i politiskt mening från två skilda politiska planeter. Bildt förminskade Obama och det politiska epokskifte som valsegern och talet i samband med att han igår svors in som president representerar. Orden var inte så viktiga. Möjligen var Obama som person något unikt. Sa Bildt.
En moderat med sympatier i det republikanska parti som förlorade makten i höstas spelar ned den politiska skillnaden mellan Bush och Obama. Den ideologiska oviljan lyser igenom. Vi ska inte hoppas så mycket. En annan variant så vanlig bland liberala ledarskribenter är att vi bör skruva ned de politiska förväntningarna på att det kommer att bli någon större förändring med Obama. Hans tal igår vittnade om något annat. Reagan och Bush-eran är över.