onsdag, november 19, 2008

Folkpartiets elitism

Nu har vi det svart på vitt, liberalernas elitism. På folkpartiets hemsida informeras om den nya propositionen "En ny betygsskala" under rubriken "Flit ska löna sig":
"Den stora skillnaden mot dagens system är att den nya betygsskalan kommer att uppmuntra och sporra de som är duktiga, samtidigt som de svaga eleverna kommer att gå mer exakt information om hur de ligger till."
Syftet är alltså inte att sporra alla, utan bara de duktiga. De andra ska veta hur de ligger till.