torsdag, oktober 01, 2009

Avreglerad busstrafik

Ännu ett exempel på vår tids marknadsfundamentalism. En statlig utredare vid namn Ulf Lundin föreslår i princip total avregerling av busstrafiken. Moderaternas ordförande för Sveriges kommuner och landsting säger i DN (den 1 oktober, 2009): "Förslaget gör att man från en dag till en annan vänder upp och ned på hela systemet. En sådan chockterapi tror jag inte svensk kollektivtrafik är betjänt av."
Hårda ord för att komma från en moderat politiker. Följden av den föreslagna fria etableringsrätten blir att den offentliga får ta hand om de olönsamma busslinjerna. Ett system som i praktiken leder till ett slags suventionering där privata aktörer tjänar pengar i tättbefolkade områden. Liknande effekter ser vi även på andra områden av den offentligt finansierade servicen. Bland annat kommer avregerlingen av Apoteksväsendet att få samma effekter. Här står återigen två logiker mot vandra. Samhällsnyttan och skattebetalarnas intresse å ena sidan. Och marknadslogiken å den andra. Det blir allt mer tydligt att hela det koncept som nu etablerats i skärningspunkten mellan privat och offentligt måste läggas under den kritiska luppen.