onsdag, november 07, 2007

Perspektiv på rondellhunden

På väg till Istanbul och Arenagruppens intressanta studieresa läser jag Ingmar Karlssons bok "Europa och turken. Betraktelser kring en komplicerad relation". Jag läser följande: "I en svensk skolbok som trycktes 1795 betecknas islam som "den falska religionen som uppdiktades av den store bedragaren Muhammed, till vilken turkarna än i dag allmänneligen bekänner sig". Även sägnerna om hundturken bidrog till denna negativa bild. Hundturken påstods vara en människoätande varelse, till hälften djur och till hälften människa med hundhuvud och svans."
Ger perspektiv på den svenska striden om den så kallade rondellhunden.