lördag, november 10, 2007

Läs på Niklas Ekdal!

I dag skriver chefen för Dagens Nyheters ledarredaktion om den nya ledarsida som Arenagruppen lanserar på måndag. Den kommer att heta Dagens Arena. Nisha Besara är chefredaktör för sidan. Förutom mej själv kommer också Per Wirtén, Devrim Mavi, Katrine Kielos och Björn Elmbrant medverka.
Jag förundras över en del kommentarer från diverse högerskribenter i bloggsfären. Uppenbarligen är projektet på något sätt provocerande.
Och Niklas Ekdal välkommnar å ena sidan detta tillskott i debatten. Men skriver sedan att redan "innan projektet lanserats får man lust att säga emot".
Detta är synnerligen uppmuntrande!
Skälet till Ekdals invändningar är den dummy som ligger ute på nätet. Där finns en rubrik från en ledartext jag skrev i tidskriften Arena för ett halvår sedan. Niklas menar att detta är ett exempel på att "efter socialismens misslyckande är nu miljön murbräckan i kampen mot marknadsekonomin".
Det är nu en stark förenkling av min gamla text. Jag hävdade först och främst att planekonomin verkligen inte var något föredöme när det gäller miljön. Tvärtom. Men marknadsekonomin kommer inte i sig själv att hantera klimathotet. Och historiskt sett vet vi att det varit politiker, det civila samhället och miljörörelsen som satt press på beslutsfattare i staten och i näringslivet för att acceptera radikala miljökrav. Detta är också fallet idag, då utmaningarna är ännu större! Den religiösa marknadsfundamentalismen är lika vilseledande som en gång socialismens föreställningar om att alla problem löses genom att företagen förstatligas.
Läs på bättre Niklas Ekdal!

Här ligger artikeln för läsning:

http://www.arenagruppen.se/ag5/default.
asp?ID=2885&type=3&cat=arena&p=3

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej!

Tecken tyder på att Niklas Ekdal
är nervös över Dagens Arena kommer att rycka åt sig initativet i samhällsdebatten. DN riskerar att bli avhängd i nästa kurva.
Förmodligen har merparten av P1 lyssnare hört Björn Elmbrandts
insiktsfulla radiokrönikor.
Elmbrandt som har bevakat
politik under ett stort
antal år.

Hälsningar
Rustan Rydman

3:17 em  
Blogger Håkan A Bengtsson said...

Ja, det är inte omöjligt. Under alla omständigheter var det en illa underbyggd artikel.

3:23 em  
Blogger Anna, Fair and True said...

Ingen kommentar från Niklas själv än?

9:45 em  
Blogger Håkan A Bengtsson said...

Nej, ingen kommentar från Niklas!

3:06 em  

Skicka en kommentar

<< Home