måndag, februari 01, 2016

En bok för alla som vill förstå årets avtalsrörelse

För alla som vill förstå bakgrunden till årets stora och komplicerade avtalsrörelse finns en utmärkt bok att rekommendera. Det är Anna Danielsson Öbergs och Tommy Öbergs "Ledartröja eller tvångströja? Den svenska lönebildningens ansikten eller berättelsen om hur vi hamnade här" som Arena Idé gett ut på Premiss förlag. Det är en mycket pedagogisk historik över hur lönebildningen och ytterst den svenska modellen på arbetsmarknaden har utvecklats de senaste decennier. Boken skrev innan LO misslyckade med sin samordning. Men det gör inte boken mindre aktuell. Detta är kort sagt ett måste för alla som har ett intresse för arbetsmarknadsfrågor. Beställ här: http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=ledartr%F6ja+eller+tv%E5ngstr%F6ja+%3A+den+svenska+l%F6nebildningens+ansikten+eller+b