tisdag, april 28, 2009

SSU och könspolitikens gränser

Kristina Lindholm har skrivit en intressant avhandling om SSU och könspolitiken. (SSU och könspolitikens gränser 1970 - 2000). Eller rättare sagt om avsaknaden av femnistisk medvetenhet. Avhandlingen skildrar en period om vilka jag själv kan ge besked ty jag var med. Man kan säga att politiken inom socialdemokratin dominerades av ett politiskt perspektiv som uteslöt ett genusperspektiv. Under min tid präglades debatten av vänsterns politiska dagordning som även spillde över på socialdemokratin och särskilt SSU.
Men när man tänker tillbaka på det är det förstås en smula märkligt att det inte fanns en stark feministisk diskussion inom SSU. Genombrottet sker egentligen först när den allmänna samhällsdebatten efter Stödstrumporna på 1990-talet leder till att det är politisk okey att vara feminist. Även socialdemokratiska kvinnoförbundet blir tydligt feministiskt under Margareta Winberg.
Men en invändning är förstås att det är svårt att med dagens feministiska medvetenhet granska historiska tillkortakommande. Även om det är generande så här i efterhand.